شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بحث در رابطه با فيزيک

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ با سلام خوشبختي ما در سه جمله است: تجربه از ديروز استفاده از امروز اميد به فردا... ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم. حسرت ديروز اتلاف امروز ترس از فردا از دكتر علي شريعتي *** يافتن آب به عشق است نه به سعي اما پس از سعي *** ديگر آدرسهاي ما *** http://www.jaraghe.co/
چراغ جادو
گروه فيزيکستان
vertical_align_top